Mezi naše klienty patří

Společnost Metrostav a.s. je silnou univerzální stavební společností.
Je naším klientem především v oblasti průmyslových a dopravních staveb.

Pro Kraj Vysočina jsme dodavateli podkladů katastru nemovitostí při výstavbě silniční infrastruktury.

ALPINE Bau CZ se přes 20 let orientuje na dopravní, inženýrské a pozemní stavby.
Díky dlouhodobým zkušenostem a moderním technologiím patří mezi přední firmy v těchto oblastech.

Společnost COLAS, a.s. se specializuje na výstavbu a opravy dálnic, silnic, městských i příměstských komunikací.

Společnost EUROVIA CS, a.s. patří k nejvýznamějším stavebním firmám v České republice a je rovněž lídrem v oblasti silničního stavitelství.

Firma CTP Invest je předním developerem high-tech obchodních parků, je vlastníkem mezinárodní sítě CTPark.

Agrostav Jihlava akciová společnost je dodavatelem občanských, bytových, průmyslových, zemědělských i vodohospodářských staveb.

Porr a.s. je dodavatelem staveb v širokém spektru pozemního stavitelství včetně rekonstrukce dopravních i vodohospodářských staveb a inženýrských sítí.