Naše realizované projekty

Modernizace dálnice D1

Modernizace dálnice D1 je celospolečenským tématem a je pro nás velkou ctí, že se projektu můžeme zúčastnit jako geodet zhotovitele. Naše nejvytíženější dálnice byla v posledních letech značně zastaralá, na mnoha místech poškozená a často obtížně průjezdná. Během několika let bude postupně opravena, rozšířena na bezpečnou šířku a vybavena moderní infrastrukturou a bezpečnostními prvky.

Modernizace a spousta úprav se týká i dálničních mostů a nadjezdů.

II-353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba

Protože je tato silnice v úseku Velký Beranov (II/602) – Žďár nad Sázavou (I/37) zařazena do Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina, je cílem ji v celé délce upravit na normovanou kategorii S 9,5, tedy silnici s neomezeným přístupem o šířce mezi směrovými sloupky či svodidly 9,5 m.
Stavba II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba v délce 1,760 km byla zahájena v květnu 2013 a zprovozněna 9. 6. 2014.

Pro firmu Eurovia CS, a.s. jsme prováděli kompletní geodetické práce. Součástí byl i Tubosider přes říčku Šlapanku.
Při jeho realizaci se provádělo prostorové sledování deformací konstrukce při navážení zeminy.

Amfiteátr Jihlava - Park Malý Heulos

Část údolí lesoparku Heulos, která byla v r. 1949 určena za letní amfiteátr.
V té době zde vznikl rozsáhlý areál PKO, kde se konaly politické akce, kulturní pořady a folklorní festivaly.
V roce 1959 přibyla promítací stěna, svého času největší v republice, a prostor se začal využívat i pro filmová představení. Údolí je přirozenou fortifikační hranicí historické Jihlavy, která odděluje staré město od největšího jihlavského sídliště Březinky.

Od roku 2008 do 2015 jsme prováděli pro firmu Agrostav Jihlava, a.s. ve 3 etapách kompletní geodetické práci při revitalizaci údolí.
Jednalo se o území od Zoologické zahrady až ulici Okružní. Vznikla zde nová sportoviště, nová cyklostezka, lávky, zázemí fotbalového hřiště, atd... V rámci projektu bylo též revitalizováno koryto řeky Jihlávky.

Golfové hřiště Albatross

Od roku 2015 se podílíme geodetickými pracemi na úpravách golfového hřiště Albatross ve Vysokém Újezdě u Prahy.
Jedná se o špičkové golfové hřiště, na kterém se pořádá od roku 2014 turnaj Czech Masters v rámci European Tour.
Hřiště je oficiálním členem European Tour Destination.

Prováděné geodetické práce slouží jak k výstavbě nových částí hřiště (retence, nové bunkery, nové lake, …),
tak k úpravě stávajících částí (nové travní povrchy, drenáže, zavlažování,…).
Díky těmto pracem se hřiště neustále vyvíjí a mění, což je pro hráče velice zajímavé.

Jihlava - JV obchvat

Vypracování geometrických plánů pro výkup pozemků na základě projektové dokumentace.
V roce 2016 a 2017 byly vyhotoveny geometrické plány v sedmi katastrálních územích:
Jihlava, Helenín, Kosov u Jihlavy, Pančava, Rančířov, Sasov a Studénky.
Následně byly vytyčeny body na neznatelných hranicích, následovalo předání vytyčených bodů v terénu - jednání s vlastníky dotčených pozemků.

2017 - právě probíhají výkupy pozemků, některé části jsou již v katastru zapsány na LV Kraje vysočina.

D3 Tábor – Nové Veselí

Tah D3 propojí Prahu a oblast jižních Čech a napojí Táborsko a Českobudějovicko na republikovou dálniční síť.
Na jižním konci naváže na hraničním přechodu Dolní Dvořiště také na silniční síť Rakouska a to díky připravované rakouské kapacitní komunikaci S10, která povede do Unterweitersdorfu, kde začíná dálnice A7 (ta se v Linci napojuje na A1). Navržená trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním silničním tahu E55, vedoucím ze Skandinávie přes naše území do Řecka. V letech 2010 – 2014 jsme se podíleli na výstavbě 5 mostních objektů na úseků Tábor – Planá nad Lužnicí. Jednalo se o železobetonové konstrukce, přičemž největší z mostních objektů je 6-polový most délky 165 m a max. výšky 15 m.

Na stavbě jsme prováděli kompletní geodetické práce od založení až po pokládku finální vrstvy.
Zhotovitelem byla firma INŽINIERSKE STAVBY, a.s.

Fabrika Hotel

Novostavba je postavena v místě původních zbouraných objektů a zároveň navazuje na stávající zrekonstruované sousední objekty. Celý objekt je šestipodlažní s jedním podzemním podlažím.
Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonová konstrukce - sloupy, stěny, stropy, průvlaky.

Podíleli jsme se geodetickými pracemi na kompletní realizaci hotelu.
Od podkladu pro projekt (OK PLAN ARCHITECTS), přes výstavbu (PODZIMEK A SYNOVÉ) až po dokumentaci skutečného provedení a geometrické plány. Stavba se honosí titulem stavba roku 2012.