Vítejte

Společnost Metrostav a.s. je silnou univerzální stavební společností.
Je naším klientem především v oblasti průmyslových a dopravních staveb.

Pro Kraj Vysočina jsme dodavateli podkladů katastru nemovitostí při výstavbě silniční infrastruktury.

Společnost AVE je významnou firmou ve střední a východní Evropě, která se zabývá nakládáním s odpady.
Je také dodavatelem chytrých technologií SmartCity v oblasti odpadového hospodářství.

Společnost COLAS, a.s. se specializuje na výstavbu a opravy dálnic, silnic, městských i příměstských komunikací.

Společnost EUROVIA CS, a.s. patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je rovněž lídrem v oblasti silničního stavitelství.

Firma CTP Invest je předním developerem high-tech obchodních parků, je vlastníkem mezinárodní sítě CTPark.

Agrostav Jihlava akciová společnost je dodavatelem občanských, bytových, průmyslových, zemědělských i vodohospodářských staveb.

Porr a.s. je dodavatelem staveb v širokém spektru pozemního stavitelství včetně rekonstrukce dopravních i vodohospodářských staveb a inženýrských sítí.