Již od roku 2002 vám pomáháme v geodézii,
stavebnictví i katastru nemovitostí.

Naše projekty

Dálnice D1 stavba 0136 Říkovice - Přerov

Významná stavba v těsné blízkosti Přerova, projekt, který propojí již hotové sousední úseky. Jedná se o novostavbu dálničního úseku včetně řady mostů a tří mimoúrovňových křižovatek.

Zajišťujeme kompletní geodetickou podporu na velké části tohoto náročného projektu.

Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII

Výstavba protipovodňových opatření na řece Svratce. Brňané získají místo plné zeleně k procházkám, sportu i zábavě. Kromě zadržení velké vody prostřednictvím vodních parků dojde i k revitalizaci vodního toku i k rekonstrukcím a přeložkám inženýrských sítí.

Naše firma je výhradním dodavatelem všech geodetických prací na této dlouho očekávané stavbě.

I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat

Jedna z největších investičních akcí ŘSD na silnicích I.tříd v Kraji Vysočina odvede značnou část tranzitního provozu mimo město. Na stavbě je řada mimoúrovňových křížení s komunikaceni, železnicemi i vodotečemi.

Zúčastněným stavebním firmám dodáváme veškeré geodetické práce na všech stavebních objektech.

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - etapa II

Stavba této části Velkého městského okruhu v Brně v úzkém hrdle mezi skalním masivem a řekou Svratkou patří k nejsledovanějším brněnským stavbám. Po dokončení stavby a propojení již realizovaných částí Okruhu se tento úsek stane významnou součástí brněnského tranzitního dopravního systému.

Zajišťujeme kompletní geodetický servis na této zajímavé stavbě.

Modernizace dálnice D1 - úsek 11, 16, 17, 19, 20

Modernizace dálnice D1 je celospolečenským tématem a je pro nás velkou ctí, že se projektu můžeme zúčastnit jako geodet zhotovitele. Naše nejvytíženější dálnice byla v posledních letech značně zastaralá, na mnoha místech poškozená a často obtížně průjezdná. Během několika let bude postupně opravena, rozšířena na bezpečnou šířku a vybavena moderní infrastrukturou a bezpečnostními prvky.

Modernizace a spousta úprav se týká i dálničních mostů a nadjezdů.

Golfové hřiště Albatross

Od roku 2015 se podílíme geodetickými pracemi na úpravách golfového hřiště Albatross ve Vysokém Újezdě u Prahy. Jedná se o špičkové golfové hřiště, na kterém se pořádá od roku 2014 turnaj Czech Masters v rámci European Tour. Hřiště je oficiálním členem European Tour Destination.

Prováděné geodetické práce slouží jak k výstavbě nových částí hřiště (retence, nové bunkery, nové lake, …), tak k úpravě stávajících částí (nové travní povrchy, drenáže, zavlažování,…). Díky těmto pracem se hřiště neustále vyvíjí a mění, což je pro hráče velice zajímavé.

Amfiteátr Jihlava - Park Malý Heulos

Část údolí lesoparku Heulos, která byla v r. 1949 určena za letní amfiteátr. V té době zde vznikl rozsáhlý areál PKO, kde se konaly politické akce, kulturní pořady a folklorní festivaly. V roce 1959 přibyla promítací stěna, svého času největší v republice, a prostor se začal využívat i pro filmová představení. Údolí je přirozenou fortifikační hranicí historické Jihlavy, která odděluje staré město...

Od roku 2008 do 2015 jsme prováděli pro firmu Agrostav Jihlava, a.s. ve 3 etapách kompletní geodetické práci při revitalizaci údolí. Jednalo se o území od Zoologické zahrady až ulici Okružní. Vznikla zde nová sportoviště, nová cyklostezka, lávky, zázemí fotbalového hřiště, atd... V rámci projektu bylo též revitalizováno koryto řeky Jihlávky.

Jihlava - JV obchvat

Vypracování geometrických plánů pro výkup pozemků na základě projektové dokumentace.V roce 2016 a 2017 byly vyhotoveny geometrické plány v sedmi katastrálních územích:Jihlava, Helenín, Kosov u Jihlavy, Pančava, Rančířov, Sasov a Studénky.Následně byly vytyčeny body na neznatelných hranicích, následovalo předání vytyčených bodů v terénu - jednání s vlastníky dotčených pozemků.

2017 - právě probíhají výkupy pozemků, některé části jsou již v katastru zapsány na LV Kraje vysočina.

D3 Tábor - Nové Veselí

Tah D3 propojí Prahu a oblast jižních Čech a napojí Táborsko a Českobudějovicko na republikovou dálniční síť.Na jižním konci naváže na hraničním přechodu Dolní Dvořiště také na silniční síť Rakouska a to díky připravované rakouské kapacitní komunikaci S10, která povede do Unterweitersdorfu, kde začíná dálnice A7 (ta se v Linci napojuje na A1). Navržená trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodní...

Na stavbě jsme prováděli kompletní geodetické práce od založení až po pokládku finální vrstvy.Zhotovitelem byla firma INŽINIERSKE STAVBY, a.s.

Ostrava - Nápravná opatření - laguny Ostramo

Od roku 2017 provádíme geodetická měření na lagunách Ostramo, plných použitých průmyslových olejů a ropného odpadu z rafinérií. V současnosti probíhá odtěžování kontaminovaného materiálu z lagun a jeho následné vápnění a likvidace.

Naše firma průběžně zaměřuje a vyhodnocuje kubatury odtěženého materiálu, provádíme výpočty modelů kubatur zbývajícího materiálu či stanovení objemu zavápňovacích jímek.