Již od roku 2002 vám pomáháme v geodézii,
stavebnictví i katastru nemovitostí.

Naše projekty

Modernizace dálnice D1 - úsek 11, 16, 17, 19, 20

Modernizace dálnice D1 je celospolečenským tématem a je pro nás velkou ctí, že se projektu můžeme zúčastnit jako geodet zhotovitele. Naše nejvytíženější dálnice byla v posledních letech značně zastaralá, na mnoha místech poškozená a často obtížně průjezdná. Během několika let bude postupně opravena, rozšířena na bezpečnou šířku a vybavena moderní infrastrukturou a bezpečnostními prvky.

Modernizace a spousta úprav se týká i dálničních mostů a nadjezdů.

Golfové hřiště Albatross

Od roku 2015 se podílíme geodetickými pracemi na úpravách golfového hřiště Albatross ve Vysokém Újezdě u Prahy. Jedná se o špičkové golfové hřiště, na kterém se pořádá od roku 2014 turnaj Czech Masters v rámci European Tour. Hřiště je oficiálním členem European Tour Destination.

Prováděné geodetické práce slouží jak k výstavbě nových částí hřiště (retence, nové bunkery, nové lake, …), tak k úpravě stávajících částí (nové travní povrchy, drenáže, zavlažování,…). Díky těmto pracem se hřiště neustále vyvíjí a mění, což je pro hráče velice zajímavé.

Amfiteátr Jihlava - Park Malý Heulos

Část údolí lesoparku Heulos, která byla v r. 1949 určena za letní amfiteátr. V té době zde vznikl rozsáhlý areál PKO, kde se konaly politické akce, kulturní pořady a folklorní festivaly. V roce 1959 přibyla promítací stěna, svého času největší v republice, a prostor se začal využívat i pro filmová představení. Údolí je přirozenou fortifikační hranicí historické Jihlavy, která odděluje staré město...

Od roku 2008 do 2015 jsme prováděli pro firmu Agrostav Jihlava, a.s. ve 3 etapách kompletní geodetické práci při revitalizaci údolí. Jednalo se o území od Zoologické zahrady až ulici Okružní. Vznikla zde nová sportoviště, nová cyklostezka, lávky, zázemí fotbalového hřiště, atd... V rámci projektu bylo též revitalizováno koryto řeky Jihlávky.

Jihlava - JV obchvat

Vypracování geometrických plánů pro výkup pozemků na základě projektové dokumentace.V roce 2016 a 2017 byly vyhotoveny geometrické plány v sedmi katastrálních územích:Jihlava, Helenín, Kosov u Jihlavy, Pančava, Rančířov, Sasov a Studénky.Následně byly vytyčeny body na neznatelných hranicích, následovalo předání vytyčených bodů v terénu - jednání s vlastníky dotčených pozemků.

2017 - právě probíhají výkupy pozemků, některé části jsou již v katastru zapsány na LV Kraje vysočina.

Fabrika Hotel

Novostavba je postavena v místě původních zbouraných objektů a zároveň navazuje na stávající zrekonstruované sousední objekty. Celý objekt je šestipodlažní s jedním podzemním podlažím. Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonová konstrukce - sloupy, stěny, stropy, průvlaky.

Podíleli jsme se geodetickými pracemi na kompletní realizaci hotelu. Od podkladu pro projekt (OK PLAN ARCHITECTS), přes výstavbu (PODZIMEK A SYNOVÉ) až po dokumentaci skutečného provedení a geometrické plány. Stavba se honosí titulem stavba roku 2012.

D3 Tábor - Nové Veselí

Tah D3 propojí Prahu a oblast jižních Čech a napojí Táborsko a Českobudějovicko na republikovou dálniční síť.Na jižním konci naváže na hraničním přechodu Dolní Dvořiště také na silniční síť Rakouska a to díky připravované rakouské kapacitní komunikaci S10, která povede do Unterweitersdorfu, kde začíná dálnice A7 (ta se v Linci napojuje na A1). Navržená trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodní...

Na stavbě jsme prováděli kompletní geodetické práce od založení až po pokládku finální vrstvy.Zhotovitelem byla firma INŽINIERSKE STAVBY, a.s.

Ostrava - Nápravná opatření - laguny Ostramo

Od roku 2017 provádíme geodetická měření na lagunách Ostramo, plných použitých průmyslových olejů a ropného odpadu z rafinérií. V současnosti probíhá odtěžování kontaminovaného materiálu z lagun a jeho následné vápnění a likvidace.

Naše firma průběžně zaměřuje a vyhodnocuje kubatury odtěženého materiálu, provádíme výpočty modelů kubatur zbývajícího materiálu či stanovení objemu zavápňovacích jímek.