Již od roku 2002 vám pomáháme v geodézii,
stavebnictví i katastru nemovitostí.

Naši klienti

Společnost MI Roads a.s. je silnou univerzální stavební společností. Je naším klientem především v oblasti průmyslových a dopravních staveb.

Pro Kraj Vysočina jsme dodavateli podkladů katastru nemovitostí při výstavbě silniční infrastruktury.

Společnost AVE je významnou firmou ve střední a východní Evropě, která se zabývá nakládáním s odpady. Je také dodavatelem chytrých technologií SmartCity v oblasti odpadového hospodářství.

Společnost COLAS, a.s. se specializuje na výstavbu a opravy dálnic, silnic, městských i příměstských komunikací.

Společnost EUROVIA CS, a.s. patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je rovněž lídrem v oblasti silničního stavitelství.

Společnost STRABAG a.s. je jedna z největších stavebních společností v Evropě. Spolupracujeme s ní především v oblasti dopravního stavitelství.

S touto významnou českou stavební firmou v oblasti dopravní infrastruktury spolupracujeme především při výstavbě mostů.

Porr a.s. je dodavatelem staveb v širokém spektru pozemního stavitelství včetně rekonstrukce dopravních i vodohospodářských staveb a inženýrských sítí.