Vítejte

Modernizace dálnice D1

Modernizace dálnice D1 je celospolečenským tématem a je pro nás velkou ctí, že se projektu můžeme zúčastnit jako geodet zhotovitele. Naše nejvytíženější dálnice byla v posledních letech značně zastaralá, na mnoha místech poškozená a často obtížně průjezdná. Během několika let bude postupně opravena, rozšířena na bezpečnou šířku a vybavena moderní infrastrukturou a bezpečnostními prvky.

Modernizace dálnice D1

Modernizace a spousta úprav se týká i dálničních mostů a nadjezdů.

Golfové hřiště Albatross

Od roku 2015 se podílíme geodetickými pracemi na úpravách golfového hřiště Albatross ve Vysokém Újezdě u Prahy. Jedná se o špičkové golfové hřiště, na kterém se pořádá od roku 2014 turnaj Czech Masters v rámci European Tour. Hřiště je oficiálním členem European Tour Destination.

Golfové hřiště Albatross

Prováděné geodetické práce slouží jak k výstavbě nových částí hřiště (retence, nové bunkery, nové lake, …), tak k úpravě stávajících částí (nové travní povrchy, drenáže, zavlažování,…). Díky těmto pracem se hřiště neustále vyvíjí a mění, což je pro hráče velice zajímavé.

Amfiteátr Jihlava - Park Malý Heulos

Část údolí lesoparku Heulos, která byla v r. 1949 určena za letní amfiteátr. V té době zde vznikl rozsáhlý areál PKO, kde se konaly politické akce, kulturní pořady a folklorní festivaly. V roce 1959 přibyla promítací stěna, svého času největší v republice, a prostor se začal využívat i pro filmová představení. Údolí je přirozenou fortifikační hranicí historické Jihlavy, která odděluje staré město od největšího jihlavského sídliště Březinky.

Amfiteátr Jihlava - Park Malý Heulos

Od roku 2008 do 2015 jsme prováděli pro firmu Agrostav Jihlava, a.s. ve 3 etapách kompletní geodetické práci při revitalizaci údolí. Jednalo se o území od Zoologické zahrady až ulici Okružní. Vznikla zde nová sportoviště, nová cyklostezka, lávky, zázemí fotbalového hřiště, atd... V rámci projektu bylo též revitalizováno koryto řeky Jihlávky.

Jihlava - JV obchvat

Vypracování geometrických plánů pro výkup pozemků na základě projektové dokumentace.V roce 2016 a 2017 byly vyhotoveny geometrické plány v sedmi katastrálních územích:Jihlava, Helenín, Kosov u Jihlavy, Pančava, Rančířov, Sasov a Studénky.Následně byly vytyčeny body na neznatelných hranicích, následovalo předání vytyčených bodů v terénu - jednání s vlastníky dotčených pozemků.

Jihlava - JV obchvat

2017 - právě probíhají výkupy pozemků, některé části jsou již v katastru zapsány na LV Kraje vysočina.

Fabrika Hotel

Novostavba je postavena v místě původních zbouraných objektů a zároveň navazuje na stávající zrekonstruované sousední objekty. Celý objekt je šestipodlažní s jedním podzemním podlažím. Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonová konstrukce - sloupy, stěny, stropy, průvlaky.

Fabrika Hotel

Podíleli jsme se geodetickými pracemi na kompletní realizaci hotelu. Od podkladu pro projekt (OK PLAN ARCHITECTS), přes výstavbu (PODZIMEK A SYNOVÉ) až po dokumentaci skutečného provedení a geometrické plány. Stavba se honosí titulem stavba roku 2012.

D3 Tábor - Nové Veselí

Tah D3 propojí Prahu a oblast jižních Čech a napojí Táborsko a Českobudějovicko na republikovou dálniční síť.Na jižním konci naváže na hraničním přechodu Dolní Dvořiště také na silniční síť Rakouska a to díky připravované rakouské kapacitní komunikaci S10, která povede do Unterweitersdorfu, kde začíná dálnice A7 (ta se v Linci napojuje na A1). Navržená trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním silničním tahu E55, vedoucím ze Skandinávie přes naše území do Řecka. V letech 2010 – 2014 jsme se podíleli na výstavbě 5 mostních objektů na úseků Tábor – Planá nad Lužnicí. Jednalo se o železobetonové konstrukce, přičemž největší z mostních objektů je 6-polový most délky 165 m a max. výšky 15 m.

D3 Tábor - Nové Veselí

Na stavbě jsme prováděli kompletní geodetické práce od založení až po pokládku finální vrstvy.Zhotovitelem byla firma INŽINIERSKE STAVBY, a.s.

Ostrava - Nápravná opatření - laguny Ostramo

Od roku 2017 provádíme geodetická měření na lagunách Ostramo, plných použitých průmyslových olejů a ropného odpadu z rafinérií. V současnosti probíhá odtěžování kontaminovaného materiálu z lagun a jeho následné vápnění a likvidace.

Ostrava - Nápravná opatření - laguny Ostramo

Naše firma průběžně zaměřuje a vyhodnocuje kubatury odtěženého materiálu, provádíme výpočty modelů kubatur zbývajícího materiálu či stanovení objemu zavápňovacích jímek.